Yhteystiedot ja hallitus

Ota yhteyttä: ppkyhdistys@gmail.com

Pohjois-Pohjanmaan kansanmusiikkiyhdistys ry
Yhdistyksen hallitus 2023:


Annamari Martinviita (pj)
Henna Hannula (varapj)
Juha-Matti Kurra (rahastonhoitaja, Skaftuki-yhteyshenkilö)
Hanna Perkkiö (sihteeri)
Essi Räsänen (jamivastaava)
Sofia Timonen (aluetoimittaja)
Varajäsenet:
Olli Seikkula
Teemu Suorsa


Tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan! Jos haluat olla mukana edistämässä kansanmusiikin ja -tanssin harrastamista Pohjois-Pohjanmaalla, tämä on juuri oikea porukka sinulle!
Tarvitsemme joka vuosi myös uusia aktiiveja mukaan hallitukseen huolehtimaan erilaisista yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen liittyvistä tehtävistä. Jokainen voi osallistua  omien taitojensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta.
Hallituksen kokoonpano päätetään vuosikokouksessa. Seuraava vuosikokous on la 23.3.2024 klo 14 Oulun Pikisaaressa, Hailuodon Panimon Mallassaunalla. Tervetuloa!

Tässä esimerkkejä tehtävistä, joita yhdistyksessämme on tarjolla:


PUHEENJOHTAJA

 • Kutsuu kokoukset ja pitää huolta, että esityslistassa ovat mukana ajankohtaiset asiat. 
 • Ylläpitää kokousjärjestystä.
 • Allekirjoittaa viralliset paperit yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tehtävien hoitamiseksi puheenjohtajan täytyy pysyä hyvin kärryillä yhdistyksen toiminnasta. Puheenjohtajan on kuitenkin hyvä olla ottamatta liikaa yhdistyksen muita tehtäviä itselleen, ja keskittyä ennemmin kaikkien hallituksen jäsenten osallistamiseen toiminnan toteuttamisessa.

SIHTEERI

 • Laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii niiden sähköisestä arkistoinnista.
 • Pitää yllä jäsenluetteloa ja jäsenten yhteystietoja yhteistyössä Suomen kansanmusiikkiliiton kanssa. 
 • Toimittaa jäsenkirjeet yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kanssa.
  Kokoaa vuosikokoukseen tarvittavat asiakirjat.

RAHASTONHOITAJA

 • Maksaa yhdistyksen laskut ja välittää tiedot rahaliikenteestä kirjanpitäjälle
 • Toimittaa muille hallituksen jäsenille tietoja tarvittaessa, esimerkiksi tapahtuman osallistumismaksujen maksamisesta
 • Tekee yhdistykselle vuotuisen talousarvion
 • Valmistelee yhdistyksen tilinpäätöksen yhdessä kirjanpitäjän kanssa

Tehtävän hoitaminen vaatii järjestelmällisyyttä, jotta laskut tulevat maksetuksei ajallaan ja tärkeät säilytettävät paperit pysyvät järjestyksessä. Rahastonhoitajan ei tarvitse itse osata kirjanpitoa, mutta on hyvä ymmärtää peruskäsitteet, jotta voi kommunikoida ulkoisen kirjanpitäjän kanssa. Kyseessä on vastuullinen tehtävä, sillä rahastonhoitajalla on pääsy yhdistyksen pankkitilille. Rahastonhoitajan on mukana koordinoimassa kaikkea yhdistyksen toimintaa, jossa rahaa liikkuu suuntaan tai toiseen.

ALUETOIMITTAJA

 • Kirjoittaa, haastattelee ja ideoi Kansanmusiikkilehteen (sekä tarvittaessa muihinkin julkaisuihin) alueen kansanmusiikki- ja tanssitapahtumista, sekä toimii yhteyshenkilönä lehden ja yhdistyksen välillä.
 • Kirjaa sihteerin kanssa ylös tapahtumapäivämäärät. 

KANSANMUSIIKKILIITON YHTEYSHENKILÖ

SKAFTUKI-YHTEYSHENKILÖ

Yhdistyksen koulutuksissa käytetään Kansalaisfoorumin kurssitukea, jota haetaan Skaftuki-järjestelmässä. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, joten Skaftuki-yhteyshenkilön tehtävänä on toimittaa kursseista tiedot järjestelmään ennen kurssia, ja raportti kurssin jälkeen. Lisäksi hän välittää järjestelmästä saatavan tiedonkeräyslinkin kunkin kurssin vetäjälle tai suoraan osallistujille. Tehtävä sopii sellaiselle, joka on pedagogisista asioista kiinnostunut.

MUITA MAHDOLLISIA VASTUUALUEITA:

VERKKOSIVUJEN KEHITTÄJÄ

Verkkosivut kaipaavat harvakseltaan mutta tasaisesti päivitystä. Verkkosivuille lisätään tietoja, uutisia ja artikkeleita, ja ajoittain myös muokataan ulkomuotoa. Tehtävä vaatii perusosaamista WordPressin käytössä, johon saa neuvoja hallituskavereilta. Lisättävät tekstit muokataan yhdessä.

SOMESISÄLLÖN TUOTTAJA

Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa iloista ja monipuolista sisältöä Instagram- ja Facebook -kanaville. Somesisältöä halutaan tehdä erityisesti yhdistyksen tapahtumista: koulutuksista, konserteista, jne. Usein tapahtumia järjestävät ihmiset tai opettajat eivät ehdi pohtimaan somettamista muuta tehdessään. Toisen ihmisen voi olla helpompi keskittyä somepostauksien luomiseen. Tehtävä vaatii perusosaamista somekanavien käytöstä (uutiset, tarinat), ja lisäksi voi harjoitella esim. Canvan käyttöä kuvien luomiseen. Sisällön kehittämiseen saa neuvoja ja apua muilta.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

JAMIVASTAAVA

KAHVINKEITTÄJÄ

ARKISTONHOITAJA